App Hay Thang 12-2017 Live Stream Guide

Ngoài những câu đố vui vừa hay và vừa bổ sung thông tin về LiveStream cũng như các ứng dụng hot có chức năng truyền hình trực tiếp, ứng dụng còn chỉ cho bạn cách làm một Streamer chuyên nghiệp trên youtube , bigo hoặc facebook live.
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id1229317589
Android: http://appvn.com/android/detailsid=com.supercoolapps.livestreamfacebookyoutubebigoperiscopechat
WP: https://www.microsoft.com/store/apps/9njnjh0zs4xw
More Hot Game: http://bestappsforphone.com/category/hot-games/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *