App Hay Tháng 10 2017_Game Show Nhí

Trung Thu Sắp Đến rồi !!!!
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các chương trình truyền hình thực tế cho trẻ em tại Việt Nam qua app này.
Bạn đã từng nghe đến tên Phương Mỹ Chi, Quang Anh, bé Kutin hay gần đây nhất là Hồ Quang Cường chưa?

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id1135272148
Android: http://appvn.com/android/details?id=com.supercoolapps.thieunhitreemtruyenhinhthuctenhigameshow
WP: https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4z6mz
More Hot Game: http://bestappsforphone.com/category/hot-games/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *