Cách Mạng Mua Sắm 12.12

CÁCH MẠNG MUA SẮM ĐỢT 2 KHỦNG HƠN ĐỢT 1 – http://bit.ly/lazada-dtx Single’s Day ở Trung Quốc ra đời vào những năm 1990, khi các sinh viên đại học thành phố Nam Kinh nảy ra ý tưởng chọn 11/11 làm ngày hội cho người độc thân. Họ thích ngày này vì nó có bốn số một. Read more about Cách Mạng Mua Sắm 12.12[…]