THỬ TRÍ NHỚ VỚI DANH NHÂN VIỆT NAM & THẾ GIỚI

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm và kiểm tra kiến thức của bạn về lịch sử và các danh nhân của Việt Nam cũng như của thế giới qua app này.✈️
Những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử không chỉ để giúp chúng ta tự hào mà còn để cho thế giới biết về chúng ta.
iOS:  http://itunes.apple.com/us/app/id1024087753?at=11l5Vq
Android:http://appvn.com/android/detailsid=com.supercoolapps.dovuilichsudanhnhanvietnamthegioi
WP: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/do-vui-lich-su-danh-nhan-viet-nam-va-the-gioi/9nblggh1zpzd
More Hot Game: http://bestappsforphone.com/category/hot-games/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *