Cloud Campus của các gã khổng lồ?

Bạn có biết Cloud Campus của Google, Facebook, Apple, Amazon ở đâu?

Các công ty công nghệ lớn thường xây dựng trung tâm dữ liệu của riêng mình (Cloud Campus), nơi tập trung sức mạnh lưu trữ và xử lý khổng lồ.

Dưới đây là Cloud Campus của một số công ty công nghệ hàng đầu hiện nay.

Facebook: Trung tâm dữ liệu của Facebook được coi là sự mở đầu cho việc phát triển hạ tầng phần cứng tại Prineville, bang Oregon (Mỹ).
Apple: đầu tư 1 tỷ USD để tạo nên một Cloud Campus rộng hơn 46 nghìn mét vuông ở Maiden, Carolina (Mỹ).
Google: Công ty hiện chi hơn 2 tỷ USD mỗi quý để phát triển cơ sở hạ tầng Cloud Campus đặt tại Council Bluffs (Mỹ).
Amazon: Điểm lớn nhất nằm trong cụm máy chủ của Amazon được đặt ở Đông Nam Mỹ, trải dài trên 20 trung tâm dữ liệu thuộc Northern Virginia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *