Cloud Campus của các gã khổng lồ?

Bạn có biết Cloud Campus của Google, Facebook, Apple, Amazon ở đâu? Các công ty công nghệ lớn thường xây dựng trung tâm dữ liệu của riêng mình (Cloud Campus), nơi tập trung sức mạnh lưu trữ và xử lý khổng lồ. Dưới đây là Cloud Campus của một số công ty công nghệ hàng Read more about Cloud Campus của các gã khổng lồ?[…]

Best Apps For Phone

Other Stores

Check out hot games and apps for your own device right here For Windows Phone owner, http://www.bestappsforphone.com/wpgameofthemonth For iOS fan, http://www.bestappsforphone.com/iosgameofthemonth For Android users, Vietnamese apps: http://www.bestappsforphone.com/coolvietapp English apps: http://www.bestappsforphone.com/coolappteam Hot apps: http://www.bestappsforphone.com/supercoolappteam Hot games: http://www.bestappsforphone.com/gameofthemonth For Kindle users, http://www.bestappsforphone.com/kindlegameofthemonth For Samsung users, http://www.bestappsforphone.com/samsunggameofthemonth